Yasal Uyarılar

medulus.io alan adlı web sitesinin amacı, sağlık mensuplarının klinik karar destek sistemleri konusundaki ihtiyacını karşılamaktır. Bunun yanı sıra mevzuat uyarınca, sağlık mesleği mensuplarının uzmanlık alanlarında interaktif bilgi paylaşımını, çeşitli konulardaki eğitimlere ulaşmalarını ve eğitimler vermelerini sağlamak ve uzmanlık alanları hakkındaki genel bilgileri edinmelerini sağlayacak bir ortam yaratmaktır. Ancak, tıp alanındaki ilerlemeler ve gelişmeler sürekli değişmekte olup, işbu web sitesinde yer alan bilgilerin her daim güncel kalması mümkün değildir. Site içeriğinin güncelliği, doğruluğu ve herhangi bir amaca uygunluğuna dair herhangi bir garanti vermemekte, beyanda ve taahhütte bulunmamaktayız. Web sitemizde referansı verilerek sunulan her türlü bilgi, makale, bilimsel yayın, soru, cevap ve bunlarla sınırlı olmaksızın her tür diğer belge ve bilgi ile ilgili cezai ve hukuki sorumluluk söz konusu belgeyi yaratan kişiye aittir. Anılan belge ve bilgiler ile ilgili olarak medulus.io hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Web sitemizden alınan veya indirilen bilgileri yalnızca kendi takdirinizle ve ayrıca her türlü sorumluluğun ve kullanımdan kaynaklanan sonuçların tarafınıza ait olması kayıt ve şartıyla kullanmayı kabul etmektesiniz. İşbu web sitesinde yer alan hiçbir ifade, tıbbi olsun veya olmasın herhangi bir öneri veya tavsiye olarak yorumlanmamalıdır; bu sebeple ziyaretçiler bu web sitesinde yer alan içeriğe güvenerek hareket etmemelidir. Aksine davranışlar nedeniyle oluşan sonuçlardan hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve veriler hiçbir şekilde yasalara aykırılık unsurları taşımamaktadır. Bu site üzerinden gayri kanuni bir faaliyette bulunulması mümkün değildir.

KULLANICI TARAFINDAN VERİLEN BİLGİLERİ KULLANMA HAKKI

Kullanım Koşulları Sözleşmesi’nde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla web sitemize dahil edilmesi için niteliği ve amacı her ne olursa olsun, herhangi bir materyal sunduğunuz zaman, (i) söz konusu materyalin gizli addedilmemesini ve (ii) medulus.io veya grup şirketlerine söz konusu materyallerin herhangi birini veya tamamını herhangi bir sınırlama olmadan herhangi bir amaçla kullanma, ifşa etme, kopyalama, alenen sergileme ve çevirisini yapma hususunda dünya çapında, sürekli, telif ücreti içermeyen ve münhasır olmayan bir hak verdiğinizi kabul etmiş olmaktasınız. Bu web sitesine dahil edilmesi için sunduğunuz materyalleri önceden tarafınıza bildirimde bulunmadan çıkarma veya silme hakkımızı saklı tutmaktayız. Internet sitesindeki bilgi ve verilerin üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi ya da kanuna aykırı olması durumunda medulus.io sorumluluk kabul etmeyecektir ancak medulus.io bu durumdan haberdar olması halinde söz konusu ihlali içeren içeriği internet sitesinden dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS WEB SİTELERİ VE İÇERİĞİ

Bu web sitesi, üçüncü şahıslara ait içerik (örn. makale, veri veya özetler) ve üçüncü şahıslara ait web sitelerine hiperlink içerebilir. Bu gibi üçüncü şahıs içeriğini ve linkleri kullanıcılarımıza nezaketen sunmaktayız. Bu web sitesinde bahsedilen veya bu web sitesi üzerinden erişilen veya başka bir şekilde bu web sitesi üzerinde bulunan üçüncü şahıslara ait içerik veya web siteleri üzerinde herhangi bir kontrolümüz bulunmamaktadır; bu nedenle, bu gibi üçüncü şahıslara ait web sitelerini veya içeriğini onaylamamakta, desteklememekte, tavsiye etmemekte, garanti vermemekte ve herhangi bir sorumluluk üstlenmemekteyiz. Özellikle, üçüncü şahıslara ait içeriğin (bu web sitesinde veya başka bir web sitesinde yayınlanan) herhangi bir şahsın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair iddialardan kaynaklanan herhangi bir mesuliyeti veya söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinde veya içeriğinde yer alan herhangi bir bilgi veya görüşten kaynaklanan herhangi bir mesuliyeti üstlenmemekteyiz.

İNDİRİLEN YAZILIMLAR

İşbu web sitesinden indirilen yazılımların bilgisayarınızda kullanılmaya uygun olmasını ve virüs içermemesini sağlamalısınız. Aynı zamanda, söz konusu yazılımlara ekli lisans şartlarına da uymak zorundasınız.

İŞBU WEB SİTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İşbu web sitesinin veya işbu yasal bildirimin herhangi bir kısmını herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımızı saklı tutmaktayız. Bu yasal bildirimde yapılacak değişiklikler, işbu web sitesine bir sonraki girişinizden itibaren geçerli olacaktır. İşbu web sitesini güncel tutmakla yükümlü olmadığımızı belirtiriz. Web sitemizi kullanmanız ve/veya üye olmanız yukarıda yapılan yasal uyarıları okuyup, bu şartlar dahilinde web sitemizi kullanmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.